Folkelagkagen - Hvilke stykker skal sikre Danmarks fremtid?

Lav din egen lagkage

Arbejdsmiljø – En belønningsordning, hvor virksomheder der arbejder med arbejdsmiljø belønnes. Puljen udmøntes af overenskomstparterne.

Børnepakke – En børnepakke, der styrker børnenes hverdag i de danske institutioner og sikrer en tidlig indsats i forhold til udsatte børn, før de begynder i folkeskolen.

Lønpulje til universiteterne – En strategisk lønpulje til universiteterne vil kunne trække de dygtigste udenlandske undervisere til Danmark. Det skaber forskningsmiljøe,r der tiltrækker andre dygtige forskere og fondsmidler. Godt for universiteterne, godt for forskningen og godt for Danmark.

Infrastrukturfond – En ny infrastrukturfond, der prioriterer store projekter inden for infrastruktur. Herunder kollektiv trafik som for eksempel veje og faste forbindelser. Infrastrukturfonden skal sammen med private investorer støtte projekter, der bidrager med en positiv gevinst til samfundet.

Lærlingepladser – En incitamentsordning, der skal øge antallet af lærlinge/elever på mangelområder - altså de områder, hvor der i dag optages for få lærlinge. Overenskomstparterne skal udmønte ordningen.

Akademiet for talentfulde unge – De tekniske videnskaber skal have et løft – vi booster det allerede eksisterende akademi for talentfulde unge – et regionalt forankret program for dygtige gymnasieelever i hele landet.

Inddel 100 mio. på disse mærkesager, og deltag i debatten.

Gennemsnittets mening

Kom til Folkemødet 2016

Oplev Folkelagkagen på Folkemødet 2016

Kom og før kniven over samfundslagkagen – deltag i Folkemødets store debat om prioriteringerne i velfærdssamfundet.

Lizette Risgaard, Henrik Dahl og Magnus Heunicke debatterer vores prioriteringer, Jonathan Spang stiller skarpt på årets kage og Pernille Rosendahl leder folkefestens sang-battle.

Hvor: Folkemødet, mødetelt B1 ved Branstationen
Hvornår: Lørdag d. 18 juni, kl. 17:45